guvenlik

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Delta Group Mimarlık Mühendislik “SIFIR KAZA FELSEFESİ” ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Delta Group Mimarlık Mühendislik için değerlidir.
  • Delta Group çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir.
  • Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Delta Group Mimarlık Mühendislik, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir.
  • Delta Group, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.
  • Çalışan ve paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki bilinç düzeyini eğitimler ve uygulamalar ile arttırmayı hedeflenmektedir.
  • Delta Group’un tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir.
  • Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.